STPPaymentMethodPrzelewy24

public class STPPaymentMethodPrzelewy24 : NSObject, STPAPIResponseDecodable

A Przelewy24 Payment Method.

STPAPIResponseDecodable